Ngày 23/ 5/ 2019 trường mầm non Tuổi Hoa tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 -2019 cho học sinh.