- 100% các lớp thực hiện chương trình giáo dục theo đúng độ tuổi. Có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ, áp dụng phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả.

- Phát huy hiệu quả phong trào tự làm đồ dùng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Các nhóm, lớp sắp xếp, trang trí thẩm mỹ, có nhiều nội dung, nguyên học liệu đa dạng, phong phú trong các góc hoạt động để kích thích trẻ tham gia trải nghiệm, khám phá.

- Tổ chức các ngày hội, các hội thi và liên hoan cho trẻ: “Ngày hội đến trường của bé”, “Vui Tết Trung Thu”, “Bé đón ông già Noel”, “Hội Xuân ”, “Bé khỏe bé ngoan”, “Chúng cháu vui khỏe”, “Vui Tết thiếu nhi 1-6 và lễ ra trường cho học sinh mẫu giáo lớn”.

- Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của trường và phường và Quận.

+ Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận 

+ Tham gia thi đồ dùng đồ chơi cấp Quận 

+ Ban đại diện Cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương, các ban ngành trong quận về đề án Nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ hội nhập.