Chào mừng năm học mới 2017 -2018 Cô Hiệu truownngr Lê Thị Trâm An đánh trống khai trường và một số tiết mục văn nghệ